លេងប៊ូលីង 1ហ្គេមដោយឥតគិតថ្លៃ ពេញមួយខែមករានេះ!

រីករាយសម្រាកកម្សាន្តពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នៅ Cellcard Blu-O។

ដើម្បីបានលេងប៊ូលីង1ហ្គេមឥតគិតថ្លៃ

ជំហានទី1៖  ចុច #9200# ដើម្បីយកលេខកូដកម្មវិធីផ្ដល់ជូន

ជំហានទី2៖ បង្ហាញលេខកូដនេះជាមួយកាត Cellcard Rewards របស់លោកអ្នកនៅបញ្ជរ Blu-O

បង្កើនភាពស្វាហាប់របស់លោកអ្នកប្រចាំសប្ដាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃពុធនៅ Cellcard Blu-O!

កម្មវិធីពិសេសនេះ បន្តផ្តល់ជូនរហូតដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 ។

ពាក់ព័ន្ធ

រីករាយមើលកុន ថ្ងៃពុធជាមួយសែលកាត

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាត Rewards ការទូទាត់

សិក្សាបន្ថែម

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? ជំនួយនៅទីនេះ។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។