ផ្សងសំណាងជាមួយសេវា Calltunes ត្រឡប់មកវិញហើយ!

នេះជាពេលដែលល្អប្រសើរក្នុងការប្តូរបទចំរៀង Calltunes របស់អ្នក។

ជ្រើសរើសបទថ្មីៗ​និងបទល្បីៗជាច្រើន ទាញយកបទដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយដើម្បីមាន​ឱកាសឈ្នះម៉ូតូ YAMAHA Fino ថ្មីស្រឡាងជារៀងរាល់ខែ!

ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 សីហា ដល់ 20 តុលា ឆ្នាំ 2018  ផ្សងសំណាងជាមួយសេវា Calltunes ហើយវាពិតជាងាយស្រួលឈ្នះមែនទែន។

ដើម្បីចូលរួម

  • ជំហានទី1៖ ដើម្បីភ្ជាប់ សេវា Calltunes ចុច #2727# លេខកូដបទចំរៀងទាំង6ខ្ទង់#
  • ជំហានទី2៖ ទាញយកបទចំរៀង1បន្ថែមទៀត (20សេន/បទ)
  • ជំហានទី3៖ មានឱកាសចូលរួមការចាប់រង្វាន់

កាលបរិច្ឆេទចាប់រង្វាន់

ថ្ងៃចាប់រង្វាន់ # ចំនួនអ្នកឈ្នះ រង្វាន់
21-កញ្ញា-18                          1 YAMAHA Fino
21-តុលា-18                          1 YAMAHA Fino