សែលកាត XG

សម្រាប់លោកអ្នកចូលចិត្តប្រើអ៊ីនធើណិត និងលេង facebook គម្រោង XG ថ្មី ពិតជា....

more

 

កម្មវិធី My Cellcard App

ជាមួយកម្មវិធី​ My Cellcard App របស់សែលកាត វាកាន់តែ ងាយស្រួល ក្នុងការឆែកទឹកប្រាក់ ...

More

 

ដោនឡូដ Calltunes និងឈ្នះរង្វាន់

មានឱកាសឈ្នះ ទឹកប្រាក់ 1,000,000 រៀល ក្នុង មួយសប្តាហ៍ ឬម៉ូតូហុងដា Scoopy ស៊េរី 2014...

More

 

កម្មវិធី I know I know Club

កម្មវិធី I Know I Know ថ្មីបានមកដល់ហើយ!! ទូរស័ព្ទទៅលេខ 8686 ដើម្បី...

More

 

Alcatel Pop C9

ជ្រើសរើស ទូរស័ព្ទ Smart Phone មួយ ដែលសក្កិសម ជាមួយ លោកអ្នកបំផុត នៅថ្ងៃនេះ!..

More

 

សេវាទូរស័ព្ទស្តាប់ព័ត៌មាន

ចង់ធ្វើជាមនុស្សដំបូងបំផុតលឺនូវអ្វីដែលបានកើតឡើង ភ្លាមៗ!...

More