បញ្ចុះតម្លៃ 25% សម្រាប់សិស្សនៅ Major Cineplex

សិស្ស-និស្សិតទាំងអស់ដែលបានភ្ជាប់គម្រោង XG  និងXG សិស្ស (XG Seus)  នឹងទទួលបាន!...

More

កម្មវិធី My Cellcard App

ជាមួយកម្មវិធី​ My Cellcard App របស់សែលកាត វាកាន់តែ ងាយស្រួល ក្នុងការឆែកទឹកប្រាក់ ...

More

កម្មវិធី I know I know Club 3

 កម្មវិធី I Know I Know Club ត្រឡប់មកវិញ ដោយនាំមកជា​មួយនូវរង្វាន់ជា​ច្រើនសន្ធឹក​សន្ធាប់!...

More

Tablet Alcatel Pop7

ទទួលយកឧបករណ៍ Tablet ប្រភេទ 3G ដែលស្តើង ជាងគេ និងស្រាលជាងគេ ជាមួយតម្លៃពិសេស...

More

Calltune ប្រូម៉ូសិនឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Alcatel + XG

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Alcatel Pop C1 គ្រឿង1 រង្វាន់ ជាមួយនឹងគម្រោង XG5$ ដោយមិនគិតថ្លៃ រៀងរាល់សប្ដាហ៍...

More

XG ឈ្នះទូរស័ព្ទរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ

សម្រាប់អតិថិជន XG ទាំងអស់ មានហេតុផលច្រើន ណាស់ដែលត្រូវអបអររៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ...

More