គម្រោង XG គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បាន

គម្រោងសែលកាតប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ និងប្រចាំខែ មានអ៊ីនធើណិតរហូតដល់ 8000M បង្កើតឡើងដើម្បីអតិថិជនចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាដែលចូលចិត្តអនឡាញ និងត្រូវការប្រើអ៊ីនធើណិតសម្រាប់ការងារនិងការកម្សាន្ត។

XG6

ទូរស័ព្ទ/ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ:ឥត​កំណត់
ទិន្នន័យអុីនធើណិត:8000 MB | មានតម្លៃ 200 ដុល្លារ
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:6.00 ដុល្លារ
#8282#60#

XG4.5

ទូរសព្ទ័ក្នុងប្រព័ន្ធ:214 នាទី
ទិន្នន័យអុីនធើណិត:3000 MB | មានតម្លៃ 75 ដុល្លារ
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:4.50 ដុល្លារ
#8282#45#

XG3

ទូរសព្ទ័ក្នុងប្រព័ន្ធ:143 នាទី
ទិន្នន័យអុីនធើណិត:2000 MB | មានតម្លៃ 50 ដុល្លារ
សុពលភាព:21 ថ្ងៃ
តម្លៃ:3.00 ដុល្លារ
#8282#30#

XG1.5

ទូរសព្ទ័ក្នុងប្រព័ន្ធ:71 នាទី
ទិន្នន័យអុីនធើណិត:1400 MB | មានតម្លៃ 35 ដុល្លារ
សុពលភាព:7 ថ្ងៃ
តម្លៃ:1.50 ដុល្លារ
#8282#15#

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ

  • ដើម្បីរីករាយជាមួយគម្រោង XG គណនីរបស់លោកអ្នក ត្រូវមានសុពលភាព
  • រាល់ការប្រើប្រាស់ក្រៅគម្រោង ឬបន្ទាប់ពីគម្រោងផុតសុពលភាព នឹងត្រូវគិតប្រាក់តាមអត្រាធម្មតា
  • ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធពីកញ្ចប់គម្រោង  XG គិតប្រាក់រៀងរាល់ 60 វិនាទីម្តង
  • ការប្រើអ៊ីនធឺណិតក្នុងកញ្ចប់គម្រោង XG  គិតប្រាក់ជាMB

ខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោង XG4.5 ប្រសិនបើចង់ប្តូរទៅគម្រោង XG6 តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

អ្នកត្រូវមាន ទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនី ចាប់ពី 6ដុល្លារឡើងទៅ ហើយចុច #8282#60#1# រួចបញ្ជូន នោះ អ្នកនឹងប្តូរទៅ គម្រោង XG6 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 812.

តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោង XG របស់ខ្ញុំបានទេ ប្រសិនបើសមតុល្យគណនីរបស់ខ្ញុំស្មើសូន្យ ប៉ុន្តែគម្រោងមិនទាន់ផុតសុពលភាព?

ពិតជាបាន! គម្រោង XG អ្នក នឹងត្រូវផ្អាកក្នុងរយៈពេលដែលសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកផុតសុពលភាពតែប៉ុណ្ណោះ។ វានឹងភ្ជាប់ដំណើរការឡើងវិញភ្លាម នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកញ្ចប់គម្រោង XG របស់ខ្ញុំដែលនៅសល់ នៅពេលគម្រោងផុតសុពលភាព ឬពេលខ្ញុំដូរទៅគម្រោងផ្សេង?

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលនៅសល់ក្នុងគម្រោង XG នោះនឹងត្រូវលុបចោល។

នៅពេលខ្ញុំបានភ្ជាប់គម្រោង XG ហើយ តើខ្ញុំនៅតែអាចភ្ជាប់គម្រោង iNET ឬ គម្រោងបន្ថែមដទៃទៀតបានទេ?

ពិតជាបាន! អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងណាមួយជាមួយគម្រោង XG របស់អ្នកដូចជា៖ គម្រោង iNET ដាច់យប់ គម្រោងផ្ញើសារឥតកំណត់ Facebook Viber Whatsapp និង Line ឥតកំណត់ ជាដើម។

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង XG ច្រើនដងក្នុងពេលតែមួយបានដែរ ឬទេ?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោង XG បានច្រើនដងក្នុងពេលតែមួយតាមតំរូវការ។ គម្រោងនិមួយៗមានសុពលភាពផ្សេងគ្នា ហើយគម្រោងដែលមានសុពលភាពខ្លីជាងគេនឹងត្រូវប្រើមុនគេ។

តើមានការគិតប្រាក់បន្ថែមឬទេពេលខ្ញុំប្ដូរទៅប្រើ XG?

ទេ

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង សារជាអក្សរ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង VoIP

សិក្សាបន្ថែម

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? ជំនួយនៅទីនេះ។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។