កម្មវិធីសែលកាត ធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងគណនីសែលកាតរបស់លោកអ្នក

លោកអ្នកអាចពិនិត្យគណនី ភ្ជាប់គម្រោង និងសេវាកម្មថ្មីៗ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ និងទទួលបានការផ្ដល់ជូនថ្មីបំផុត ដែលទាំងអស់នេះមានក្នុងកម្មវិធីតែមួយ

ដោនឡូត កម្មវិធី CELLCARD APP​ ដោយឥតគិតថ្លៃ ​ឥឡូវនេះ!

តាមដានការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក

កម្មវិធីកំណែទម្រង់ជំនាន់ថ្មីនេះ ធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួល​ក្នុងការតាមដាន​រាល់អ្វីៗ​ដែលលោកអ្នក​កំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងទំព័រតែមួយរួមមាន សមតុល្យដើម សមតុល្យទឹកប្រាក់បន្ថែម សមតុល្យគម្រោង និងការភ្ជាប់គម្រោងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗបន្ថែមលើសេវាកម្ម។ លោកអ្នកអាចដឹង​ពីសមតុល្យ​ដែលនៅសល់​និងសុពលភាពគម្រោងនីមួយៗ ដូច្នេះលោកអ្នកគ្រប់គ្រងការចំណាយបានកាន់តែច្បាស់លាស់។

ងាយស្រួល ភ្ជាប់គម្រោង

គម្រោងនិងការផ្ដល់ជូនផ្សេងៗត្រូវបានកែទម្រង់ថ្មី ហើយការភ្ជាប់គម្រោងទាំងអស់នោះ កាន់តែ ងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង “ភ្ជាប់” ជាការស្រេច។

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទអ្នក ឬអ្នកដទៃទៀត

ជាមួយទំព័របញ្ចូលទឹកប្រាក់ អ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់ទូរស័ព្ទ ឬសម្រាប់ស៊ីមកាតប្រើក្នុង iPad របស់លោកអ្នកក៏បាន ឬមិត្តភក្ដិណាម្នាក់ក៏បាន។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការ គឺលេខទូរស័ព្ទ និងលេខសម្ងាត់កាតកោសបញ្ចូលទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះ។

កម្មវិធីផ្ដល់ជូនថ្មីៗ

រាល់គម្រោងផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់របស់យើង ឥឡូវនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាតែមួយ។ គ្រាន់តែចុចលើកម្មវិធីផ្ដល់ជូនណាមួយដែលលោកអ្នកយល់ថាជាគម្រោងគួរ ចាប់អារម្មណ៍នោះវានឹងភ្ជាប់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រសែលកាតជាមួយព័ត៌មាន លម្អិតផ្សេងៗដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

ភ្ជាប់ទៅសេវាបម្រើអតិថិជនបានភ្លាមៗ

លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនរបស់យើងបានគ្រប់ទីកន្លែង។​ កម្មវិធីនេះក៏មានបញ្ជីឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានហាងសែលកាតទាំងអស់នៅ ទូទាំងប្រទេសក្នុងករណីអ្នកត្រូវ​ការជួបតំណាងផ្នែកអតិថិជន។

ដោនឡូតកម្មវិធី Cellcard App​ ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើ IOS and ANDROID

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !