វិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលនៃការកម្សាន្តជាមួយតន្រ្តីបុរាណខ្មែរ

រីករាយជាមួយតន្រ្តីបុរាណខ្មែរ និងរឿងកំប្លែងសើចចុកពោះ។

ជ្រើសរើសប្រភេទតន្រ្តីបុរាណ៖

 • មរតកភ្លេងខ្មែរ
 • អាយ៉ៃ
 • រឿងកំប្លែង
 • ចាប៉ី
 • ភ្លេងការ
 • ភ្លេងមហោរី
 • យីកេ
 • ល្ខោនបាសាក់
 • មរតកភ្លេងខ្មែរ ដ៏ទៃជាច្រើនទៀត

ជម្រើសក្នុងការបង់ថ្លៃសេវា ដោយចំណាយត្រឹមតែ 3 សេន/នាទី ឬ 15 សេន សម្រាប់ 50 នាទី ជាមួយសុពលភាព 7 ថ្ងៃ។

ភ្ជាប់សេវា: សូម ចុច 9191
ផ្តាច់សេវា: សូមចុច 9191 រួចចុច សញ្ញា #
ដើម្បីផ្ញើបទចម្រៀងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក ៖ ចុច 9191 និងខណៈពេលកំពុងស្តាប់ចម្រៀងសូម ចុច លេខ 5
ដើម្បីរក្សារបទចម្រៀងនៅក្នុង Playlist របស់អ្នក៖ ចុច 9191 និងខណៈពេលកំពុងស្តាប់ចម្រៀងសូម ចុច សញ្ញា #
ដើម្បីដោនឡូដបទចម្រៀងជា Calltunes របស់អ្នក៖ ចុច 9191 និងខណៈពេលកំពុងស្តាប់ចម្រៀងសូម ចុច*

 • អតិថិជនដែលទិញកញ្ចប់ 50 នាទី អាចបន្តដំណើរការសេវាទោះបីគ្មានទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីក៏ដោយ ក្នុងករណីសុពលភាពសេវាមិនទាន់ផុតកំណត់។
 • នាទីផ្តល់ជូនដែលប្រើមិនអស់នឹងត្រូវលុបចេញនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃសុពលភាពផុតកំណត់
 • អ្នកអាចភ្ចាប់កញ្ចប់សេវាកម្មច្រើនជាងមួយដើម្បីទទួលបាននាទីហៅចេញច្រើន។ សុពលភាពគិតតាមកញ្ចប់សេវាកម្មដែលផុតកំណត់មុនគេ។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម