ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

(ប្រើស៊ីមកាតអន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធសែលកាតនៅកម្ពុជា)

វិធីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសែលកាតជាមួយស៊ីមកាតអន្តរជាតិរបស់អ្នក៖

ចូលទៅកាន់ Setting >ហើយជ្រើសរើសឈ្មោះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

ការបង្ហាញលើទូរស័ព្ទ

Cellcard(CamGSM) Cellcard, MobiTel, CamGSM, MobiTel KHM, KHM-MobiTel,
MTKHM, KHM 01,456-01

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? សមិទ្ធផលរបស់យើង។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។