គម្រោង VoIP ថ្មីរបស់សែលកាត

ការហៅទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស ឥឡូវនេះអត្រាតម្លៃកាន់តែសមរម្យជាមួយគម្រោង VoIP ថ្មី របស់សែលកាត ។
ត្រឹមតែ2ដុល្លារទទួលបាន60នាទីសម្រាប់ហៅទៅកាន់5ប្រទេសរួមមាន៖ ថៃ ចិន អាមេរិក កាណាដា និងសិង្ហបុរី ហើយមាន សុពលភាព30ថ្ងៃ។
និយាយបានកាន់តែយូរជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់នៅក្រៅប្រទេស។ ភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះ!

ប្រទេស លេខកូដប្រទេស
ថៃ 66
អាមេរិច 1
កាណាដា 1
សិង្ហបុរី 65
ចិន 86

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម