ព័ត៌មានកីឡា | សែលកាត

តាមដានព័ត៌មានកីឡាថ្មីចុងក្រោយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយសេវា សែលកាតSports Alerts!

តាមដានព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ ប្រដាល់ ប្រណាំងរថយន្ត ព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEAS Games និងកីឡាអូឡាំពិកផងដែរ។

ទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីចុងក្រោយអំពីលទ្ធផលប្រកួត អ្នកឈ្នះ ពានរង្វាន់ និងព័ត៌មានកីឡាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន!

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា Sports Alerts សូមចុច#8868#4#1#

សម្រាប់ការភ្ជាប់សេវា Sports Alerts គិតប្រាក់ 50សេន/ខែ

អ្នកនឹងទទួលបាន 2សារក្នុង 1ថ្ងៃរួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងថ្ងៃបុណ្យ

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !