សេវា Market Alerts

តាមដាន ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ដូចជា៖ អត្រាការប្រាក់ តម្លៃប្រេងសំាង ទីផ្សារភាគហ៊ុន តម្លៃមាស តម្លៃផលិតផលកសិកម្ម និងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀត ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ របស់លោកអ្នក។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ចុច #8868#2#1# ហើយអនុវត្តតាមការណែនាំ

ត្រឹមតែ 50សេន/ខែ ប៉ុណ្ណោះ!
ភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ

អ្នកនឹងទទួលបានសារជាអក្សរ 2ដងក្នុង 1ថ្ងៃ លើកលែងថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យ

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? ជំនួយនៅទីនេះ។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។