គន្លឺះថែរក្សាទំនាក់ទំនង & ស្នេហា | សែលកាត

ទទួលបានគន្លឺះថែរក្សាទំនាក់ទំនង & ស្នេហា លើទូរស័ព្ទដៃអ្នក

តើលោកអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកមានជំនាញខាង ស្នេហា & ទំនាក់ទំនង ដែរឬទេ?

ជាមួយ ដំបូន្មានល្អៗអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Tips) ពីសែលកាត លោកអ្នកនឹងទទួលបានដំបូន្មានណែនាំ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពី វិធីនៃការណាត់ជួបគ្នា ការស្រឡាញ់គ្នា និងការថែរក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យបាន យូរអង្វែង។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ចុច #8868#6#1# នោះលោកអ្នកទទួលបាន ដំបូន្មានល្អៗអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំនួន 2ដង ក្នុង 1ថ្ងៃ។

ចំណាយត្រឹមតែ 2សេន/ថ្ងៃ!

  • លោកអ្នកទទួលបានដំបូន្មានល្អៗអំពីសេចក្តីស្រលាញ់ចំនួន 2ដងរៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈ សារជាអក្សរ (រួមបញ្ចូលទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក)
  • ការភ្ជាប់គម្រោងប្រចាំថ្ងៃមានសុពលភាពរយៈពេលមួយថ្ងៃនឹងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនមានសារជូនដំណឹងជាមុន
  • ប្រសិនបើសមតុល្យក្នុងទូរស័ព្ទលោកអ្នកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ ការភ្ជាប់គម្រោងនឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន។ នៅពេលលោកអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការ ការភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញ ហើយការចំណាយភ្ជាប់គម្រោងនឹងត្រូវកាត់ពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ លោកអ្នក

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !