សេវា Live Score Alerts | សែលកាត

ទទួលបានព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ទាន់ហេតុការណ៏លើទូរស័ព្ទដៃអ្នក

ភ្ជាប់ សេវាកម្ម Live Score នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៃការប្រកួតបាល់ទាត់រដូវកាលថ្មី របស់ក្រុមដែលអ្នកចូលចិត្ត និង គាំទ្រ !
រដូវកាលថ្មីនឹងចាប់ផ្តើម ជាមួយការផ្តល់ជូនព័ត៌មានពីក្រុមកំពូលទាំង 4 ដូចជា ព័ត៌មានកីឡាករទទួលកាតក្រហម  ការទាត់បញ្ចូលទី  ព្រមទាំងការពិន័យកីឡាករជាដើម ។

Leagues ភ្ជាប់សេវាកម្ម ផ្តាច់សេវាកម្ម សេវាប្រចាំខែ
BARCLAYS PREMIERE LEAGUE (អង់គ្លេស) Dial #8989#1#1# #8989#1#0# 60 សេន
BUNDES LIGA (អាឡឺម៉ង់) Dial #8989#2#1# #8989#2#0# 60 សេន
LA LIGA (អេស្ប៉ាញ) Dial #8989#3#1# #8989#3#0# 60 សេន
SERIE A (អីុតាលី) Dial #8989#4#1# #8989#4#0# 60 សេន
ALL LEAGUES (គ្រប់ក្រុមទាំងអស់) Dial #8989#5#1# #8989#5#0# 2 ដុល្លារ
UEFA CHAMPIONS LEAGUE Dial #8989#6#1# #8989#6#0# 60 សេន

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !