ទទួលបានគន្លឹះថែរក្សាសុខភាពលើទូរស័ព្ទអ្នក

ទទួលបានគន្លឹះអំពីការថែរក្សាសុខភាព ឬ រាងកាយ

  1. របបអាហារប្រចាំថ្ងៃ
  2. សុខភាពផ្លូវភេទ
  3. របៀបថែរក្សាសុខភាពពេលមានផ្ទៃពោះ
  4. ការយល់ដឹងអំពីជម្ងឺទូទៅ
  5. ការបង្ការ
  6. ការព្យាបាល
  7. ការថែរក្សាសម្ជស្ស

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ចុច #8868#5#1#

តម្លៃត្រឹមតែ 2សេន/ថ្ងៃ

អ្នកនឹងទទួលបានគន្លឹះថែរក្សារសុខភាពតាមរយៈសារជាអក្សរ 2ដង/ថ្ងៃ

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

រកមិនឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? សមិទ្ធផលរបស់យើង។

ស្វែងរកការិយាល័យ

ស្វែងរកការិយាល័យសែលកាត ដែលនៅជិតអ្នក។

ឆាតបន្តផ្ទាល់

និយាយទៅកាន់បុគ្គលិកបំរើអតិថិជន ឥឡូវនេះ។

បញ្ចូលលុយ

ស្វែង​រក​វិធីផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។