គន្លឹះបង្កើនសុភមង្គលគ្រួសារ | សែលកាត

ទទួលបានគន្លឹះបង្កើនសុភមង្គលគ្រួសារនៅលើទូរស័ព្ទដៃអ្នក

សេវាកម្ម បង្កើនសុភមង្គលគ្រួសារ បានសម្រិតសម្រាំងរួមបញ្ជូលគន្លឹះសំខាន់ខ្លីៗណែនាំ ពីរបៀបរក្សាបីបាច់គ្រួសារ និងការទូន្មានល្អផ្សេងៗ សម្រាប់អប់រំកែប្រែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កុមារ

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ចុច #8868#11#1# ឬ វាយសារ [11] រួចផ្ញើទៅ 8868

ដើម្បីផ្ដាច់សេវា៖ ចុច #8868#11#0# រួចចុចបញ្ជូន

ភ្ជាប់សេវាកម្មបង្កើនសុភមង្គលគ្រួសារ ត្រឹមតែ 2សេន/ ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ

លោកអ្នកនឹងទទួលបានគន្លឹះតាមរយៈសារជាអក្សរចំនួន 2 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !