សេវាព័ត៌មានទិញ លក់ | សែលកាត

ទទួលបានព័ត៌មានពី ខ្មែរ 24 លើទូរស័ព្ទដៃអ្នក

សេវាកម្ម Classified Ads Alerts របស់សែលកាត គឺជាសេវាផ្ញើជូនសារSMS ទៅកាន់លោកអ្នក អំពីព័ត៌មានទិញ លក់ ជួល និងព័ត៌មាននៅលើទីផ្សារពីគេហទំព័រ Khmer 24 នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា ៖ សូមចុច #8868#8#1#  រួចចុចបញ្ជូន ឬ វាយ [8] រួចផ្ញើសារទៅលេខ 8868

ដើម្បីផ្តាច់ឈប់ប្រើសេវាកម្ម សូមចុច #8868#8#2# រួចបញ្ជូន
ត្រឹមតែ 2សេនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ

លោកអ្នកនឹងទទួលបានសារផ្ញើជូន ចំនួន2 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ លើកលែងតែថ្ងៃសំរាកបុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរ

  • សេវាកម្មអាចភ្ជាប់ប្រើបានសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន និងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ
  • នៅពេលដែលលោកអ្នកពុំមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនី សេវាកម្មនេះនឹងផ្អាកការផ្ញើជូនសារ Classified Ads ទៅកាន់លោកអ្នក។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ទៅក្នុងទូរស័ព្ទ និងមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សេវាកម្ម Classified Ads Alerts នឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីផ្ញើជូនសារ Classified Ads ជូនលោកអ្នកវិញ។
  • ការផ្ញើសារ ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 8868  មិនត្រូវបានគិតថ្លៃទេ។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !