កញ្ចប់គម្រោង VoIP | សែលកាត

ត្រឹមតែ 2 ដុល្លារ ទទួលបាន 60 នាទីសម្រាប់ហៅទូរស័ព្ទទៅ 5 ប្រទេស

ការហៅទូរស័ព្ទទៅប្រទេស ថៃ ចិន អាមេរិក កាណាដា និងសិង្ហបុរី ឥឡូវនេះអត្រាតម្លៃកាន់តែសមរម្យជាមួយគម្រោង VoIP ថ្មី មាន សុពលភាព30ថ្ងៃ។ ភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះ!

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង៖ ចុច #8393#1# ឬទូរស័ព្ទទៅ 8393 រួចធ្វើតាមការណែនាំ
ដើម្បីពិនិត្យសមតុល្យ៖ ចុច #8393#2#  ឬទូរស័ព្ទទៅ 8393 រួចធ្វើតាមការណែនាំ
ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទចេញ៖ ចុច 177 +លេខកូដប្រទេស+ លេខទូរស័ព្ទ រួចចុចបញ្ជូន

ដើម្បីបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិ៖ ចុច #8393#3# ឬទូរស័ព្ទទៅ 8393 រួចធ្វើតាមការណែនាំ

ប្រទេស លេខកូដប្រទេស
ថៃ 66
អាមេរិច 1
កាណាដា 1
សិង្ហបុរី 65
ចិន 86
  • គម្រោងនេះផ្តល់ជូនដល់គ្រប់អតិថិជនសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន
  • គម្រោងអាចបានប្រើគ្រប់ពេលវេលា
  • ការហៅទូរស័ព្ទចេញ គិតប្រាក់ជានាទី
  • គម្រោងនេះមិនអាចប្រើបានទេនៅពេលអតិថិជនមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬកំពុង Roaming។
  • នៅពេលអស់សុពលភាព ចំនួននាទីដែលនៅសល់ នឹងត្រូវលុបចោល។ គម្រោងនេះមិនអាចផ្ទេរទៅគម្រោងបន្ទាប់បានទេ។

តើអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទលើសនាទីដែលគម្រោងផ្តល់ជូន?

អ្នកនឹងត្រូវគិតប្រាក់ 4,5សេន/នាទីពីសមតុល្យដើម តាមអត្រាតម្លៃគម្រោងធម្មតា។

តើគម្រោង VoIP ជាគម្រោងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិមែនទេ?

មែនហើយ! គម្រោងនឹងភ្ជាប់ដំណើរការឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិកាលណា គម្រោងបានផុតកំណត់តាមកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងរបស់វា ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគម្រោងដែលនៅសល់ នៅពេលខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញ ឬនៅពេលគម្រោងត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ?

គម្រោងដែលនៅសល់ អាចប្រើបានត្រឹមកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃគម្រោងដែលបានភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ។ ការភ្ជាប់ជាថ្មី នឹងត្រូវគិតដោយឡែក។ គម្រោងនេះមិនអាចផ្ទេរទៅគម្រោងបន្ទាប់បានទេ។

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !