សែលកាត BIG LOVE- ការផ្តល់ជូនដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា

អតិថិជន BIG LOVE អាចរីករាយជាមួយការប្រើប្រាស់លុយមានតម្លៃ $250 ដែលមានសុពលភាព 7 ថ្ងៃ។​

មានន័យថាអ្នកអាចប្រើប្រាស់លុយ ​ $36 សម្រាប់ប្រើរៀងរាល់ថ្ងៃ។​ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើច្រើនជាងនេះ អ្នកប្រើសេវា BIG LOVE $2 ដែលទទួលបានរហូតដល់ $500​ ដែលមានសុពលភាព​ 7 ថ្ងៃដូចគ្នា ប៉ុន្តែ មិនមានការកំណត់លើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនោះទេ។

BIG LOVE គឺជា ការផ្តល់ជូនដ៏ធំបំផុត នៅប្រទេសកម្ពុជា!

ដើម្បីបញ្ចូលសមាជិកចែករំលែកកញ្ចប់ BIG LOVE ចុច *898*4*1*លេខទូរស័ព្ទ#

ដើម្បីឆែកលុយ ចុច #823#

 • សែលកាត BIG LOVE  គឺសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន លើកលែងតែលេខទូរស័ព្ទលើតុ ​គម្រោងសែលកាតធំៗ និងស៊ីមទេសចរណ៏
 • គម្រោង សែលកាតនិយាយ អាចភ្ជាប់សេវា BIG LOVE $2 & BIG LOVE $8 តែប៉ុណ្ណោះ
 • អ្នកអាចភ្ជាប់សែលកាត BIG LOVE $2 & BIG LOVE $8 ច្រើនដងបាន
 • សម្រាប់   BIG LOVE $1 អ្នកអាចភ្ជាប់បានច្រើនបំផុត 2 ដង ក្នុងអំឡុងពេលពេលសុពលភាព BIG LOVE $1 ចាស់ មិនទាន់ផុតបំផុត។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 12-03-2018 តទៅ គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព ត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ BIG LOVE $1 ដោយ​អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បាន រហូតដល់ 36 ដុល្លារ ក្នុង 1ថ្ងៃ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ 7 ថ្ងៃ។ រាល់កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃដែលប្រើមិនអស់ នឹងមិនបូកបញ្ចូលទៅថ្ងៃបន្ទាប់នោះឡើយ! រីឯការប្រើប្រាស់លើស កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃដែលកំណត់ នឹងត្រូវកាត់លុយពី កញ្ចប់សេវាបន្ថែមណាមួយ ឬ គណនីគោល។
 • គណនីគោល ត្រូវតែមានសុពលភាព ដើម្បីអាចប្រើកញ្ចប់ BIG LOVE បាន
 • គ្រប់កញ្ចប់​ BIG LOVE នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ លើកលែងតែការផ្ញើកាដូ
 • រាល់ការផ្ញើកាដូ BIG LOVE ទៅកាន់គណនីមិនដំណើរការ នឹងធ្វើឲ្យគណនីនោះដំណើរការវិញ ហើយអាចរីករាយប្រើប្រាស់ កញ្ចប់ BIG LOVE បាន
 • ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធពីកញ្ចប់សេវា  BIG LOVE គិតប្រាក់រៀងរាល់ 60 វិនាទីម្តង
 • ការប្រើអ៊ីនធឺណិតក្នុងកញ្ចប់សេវា BIG LOVE គិតប្រាក់ជាMB
 • គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់សែលកាតផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមណែនាំ រាល់គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន របស់សែលកាត មិនគួរប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំនងអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេ ពីព្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។ សែលកាតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការប្រើប្រាស់ពីបណ្តាគណនី ឬលេខទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើសារជាអក្សរ ឬ ការហៅទូរស័ព្ទ ឬ ការរំខានគ្រប់រូបភាពដែលមានលក្ខណៈ ហួសកម្រិតក្នុងគោលបំនងអាជីវកម្មផ្សេងៗ
 • កាដូពិសេសនេះ បន្តផ្តល់ជូនរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី

តើធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីភ្ជាប់ BIG LOVE ?

អ្នកអាចជ្រើសរើស BIG LOVE របស់អ្នក!

BIGLOVE $1 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 1 ឬចុច *898*100#

BIGLOVE $2 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 2 ឬចុច *898*200#

BIGLOVE $8 ទូរស័ព្ទទៅ 898  រួចចុចលេខ 3 ឬចុច *898*800#

អ្នកក៏អាចផ្ញើកាដូ BIG LOVE ឲ្យមិត្តភក្តិបានផងដែរ!

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $1, ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*100#

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $2,  ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*200#

ដើម្បីផ្ញើ BIGLOVE $8, ចុច *898*លេខទូរស័ព្ទ*800#

 

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់ សែលកាត BIG LOVE ប្រសិនបើលេខទូរស័ព្ទផ្អាកដំណើរបណ្តោះអាសន្ន ?

អ្នកអាចភ្ជាប់សែលកាត Big Love ពេលគណនីរបស់អ្នកនៅដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ។ ​ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកផ្អាកដំណើរជាបណ្តោះអាសន្ន សូមបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនីអ្នក។

តើខ្ញុំអាចផ្ញើកាដូ សែលកាត BIG LOVE ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានទេប្រសិនបើគណនីរបស់គេផ្អាកដំណើរជាបណ្តោះអាសន្ន?

ពិតជាបាន! ពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទទួលបានកាដូ Big Love   លេខទូរស័ព្ទរបស់គេនឹងដំណើរការធម្មតា!

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !